Общи условия

Правила и условия

Последна актуализация: 7 ное 2016

Добре дошли в arbū козметика!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на интернет страницата на arbū козметика.

С достъпа си до този сайт ние предполагаме, че приемате тези условия и изисквания в пълен размер. Не продължавайте да използвате уеб сайта arbū cosmetics , ако не сте съгласни с всички правила и условия на тази страница.

Следната терминология се отнася до тези Условия, Защита на личните данни и всеки или всички споразумения: “Клиент” и “Вие” се отнася за вас. Лицето чрез достъпа си до този сайт приема правилата и условия на Дружеството. “Компанията”, “arbū”, “arbū cosmetics“, “Ние”, “Нашият” и “нас”, се отнася до Double U Communications Ltd., собственик на марката arbū. “Страна” или “страни” се отнася както до Клиента и така и до “arbū cosmetics“, или страна на Клиента или на самите себе си. Всички термини се отнасят до предлагането на продукти. Приемането и разглеждането на плащане е необходимо да се извърши с нашето съдействие и на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи на определен срок, или всякакви други средства, с изричната цел в услуга на нуждите на клиента по отношение на предоставянето на заявените от дружеството услуги / продукти, в съответствие и при спазване на съществуващите закони на Р.България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до един и същ.

Бисквитки

При нас работи използването на бисквитки. Чрез използването на уебсайта arbū cosmetics давате съгласие за използването на бисквитки, в съответствие с Декларацията за поверителност.

Повечето интерактивни уеб сайтове използват бисквитки, , за да извлекат информация за потребителите за всяко посещение. Cookies се използват в някои области на нашия сайт, за да се подобри функционалността на тази област и да облекчи използването на тези хора, които ни посещават. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори може също да използва бисквитки.

Разрешително

Освен ако не е указано друго, arbū cosmetics и / или неговите лицензодатели притежават правата за интелектуална собственост за всички материали по arbūcosmetics.com. Всички права върху интелектуална собственост, са запазени. Можете да видите и / или печатни страници от http://www.arbucosmetics.com/ за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, предвидени в тези правила и условия.

Вие не може да:

• Да използвате материали от http://www.arbucosmetics.com/

• Продавате, отдавате под наем или под-лиценз материали от http://www.arbucosmetics.com/

• Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от http://www.arbucosmetics.com/

• Преразпределяте съдържание от HTTP: //www.arbūcosmetics.com (освен ако съдържанието е специално направен за преразпределение).

Връзка към нашето съдържание

1. Следните организации могат да водят към нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

о правителствени агенции;

о Търсачките;

о Новинарските организации;

о онлайн дистрибутори

2. Тези организации могат да водят към нашата начална страница,когато: (а) информацията не е по никакъв начин подвеждаща; (Б) не предполага несъществуващо спонсорство, признаване или одобрение на свързване на партия и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързване на партия.

3. Ние можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за свързване от следните типове организации:

о-често познати на потребителите и / или бизнес информационни източници;

о dot.com общността сайтове;

о асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации,

о онлайн дистрибуторски указатели;

о интернет портали;

о счетоводни, правни и консултантски фирми, чиято основна клиенти са предприятия;

о образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим заявки за свързване с тези организации, ако преценим, че: (а) връзката не би се отразила неблагоприятно върху нас или нашите акредитирани бизнеси (например, търговски асоциации или други организации, представляващи по своята същност съмнителни типове бизнес; (Б) организацията не разполага с незадоволително рекорд с нас; (В) в полза на нас от видимостта, свързана с хипервръзка надвишава липсата на arbū козметика; и (г), където връзката е в контекста на общия информационен ресурс или иначе е в съответствие с редакционното съдържание в една бюлетина или подобен продукт продължаване на мисията на организацията.

Тези организации могат да водят към нашата начална страница,когато: (а) не е по никакъв начин подвеждаща; (Б) не предполага лъжливо спонсорство; и (в) се вписва в контекста на сайта.

Ако сте сред организациите, изброени в 3) по-горе и се интересуват от свързването на нашия уебсайт, трябва да ни уведоми чрез изпращане на електронна поща, за да arbu@arbucosmetics.com. Моля, напишете името си, името на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и / или Е-мейл адресът а), както и URL адреса на сайта си, списък на всички URL адреси, от които имате намерение да се свържете с нашия уеб сайт , както и списък на URL адрес (и) на нашия сайт, към който искате да се свържете. Ще до отговорим 2-3 седмици.

Одобрените организации могат да имат връзка към нашия уеб сайт, както следва:

• Чрез използване на нашето корпоративно име;

• Чрез използване на Uniform Resource Locator (Web адрес)

Съдържание и отговорност

Ние не носим никаква отговорност за съдържанието, което се появява на вашия уеб сайт. Вие се съгласявате да обезщетите и да ни защитавате срещу всички искове, произтичащи от или въз основа на вашия уеб сайт.

Запазване на права

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поиска да премахнете всички връзки или който и да е конкретен линк към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да се отстранят всички връзки към нашия уеб сайт. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия по всяко време. При свързване с нашия уеб сайт, Вие се съгласявате да спазвате тези свързващи правила и условия.

Премахване на връзки от нашия сайт

Ако намерите някоя връзка на нашия уеб сайт и не желаете това поради някаква причина, можете да се свържете с нас по този въпрос. Ние ще разгледа исканията за премахване на въпросният линк.

Опровержение

До максималната степен, позволена от приложимото право, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия сайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всички подразбиращи се гаранции от закона по отношение на задоволително качество, годност за употреба и / или използването на разумни грижи и умения:

1. ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат от небрежност;

2. ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за измама или измама ;

3. ограничаване на някой от нашите или вашите задължения по всякакъв начин, че да не се допуска съгласно приложимото законодателство;

4. изключва някой от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени от приложимото законодателство.

Ограниченията и изключенията от отговорност, посочени в този раздел, и на други места в този отказ от отговорност: (а) са обект на предходната алинея; и (б) се урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, или във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задължения, произтичащи от договора, в закононарушение (включително небрежност) и за нарушение на законово задължение

Информацията и услугите на интернет страницата се предоставя безплатно и ние не носим отговорност за всяка загуба или щети от всякакъв характер.

arbū козметика се намира на адрес:

22-24 Кричим Street,
София 1407 България